Các bài trong: Công cụ
Download Notepad++ 6.5 Full - công cụ lập trình miễn phí tốt nhất

Download Notepad++ 6.5 Full – công cụ lập trình miễn phí tốt nhất

Notepad++ 6.5 là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad++ 6.5 chỉ chạy trong môi trường MS Windows. Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ,

R2m8RIL

Sublime Text 2 Công cụ lập trình chuyên nghiệp

Sublime Text 2 là một editor khá mới, và nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, nó đã cung cấp một hiệu suất làm việc với các tính năng rất tuyệt vời, làm mình phải chuyển từ Dreamweaver sang dùng

001872
Total Visit : 1872